СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българинът на прага на ХХ век. Едно променящо се общество

План на урок №30 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Професии и социални (обществени) групи
  1. селяните (над 80 % от населението)
  2. работниците (под 10 %)
   1. извоюват осемчасов работен ден и защита на женския и детския труд
  3. чиновниците  (под 2%)
  4. хора със свободни професии - адвокати, лекари, аптекари, професори, художници и др. (около 30 хиляди)
 2. Жените и “женският въпрос”
  1. През 1896г. е приет Законът за изравняване на образованието,
  2. но неравноправието в семейството и политическия живот остава.
 3. Децата и тяхното детство
  1. В повечето семейства животът на децата е труден,
  2.  те помагат на своите родители, работят на полето и във фабрики,
  3. бедността принуждава много от тях да напуснат училище.
 4. Българската православна църква
  1. Седалището на Българската екзархия след 1878г. е в Цариград,  а през 1913г. се премества в София.
  2. Църквата разширява влиянието си в обществото,
  3. в началните училища се изучава и религия.