СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Новото българско училище. “Учи, за да сполучиш!”

План на урок №6 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Нуждата от просвета на български език
   1. Българите имали нужда от ново, светско образование,  “за да може българинът да познава света, себе си и да успее в търговията”.
 2. Раждането на новото българско училище
   1. “Рибният буквар” на д-р Петър Берон (1824г.) - в него се препоръчва взаимоучителния метод, при който по-големите и по-напредналите помагат на по-малките и по-изостаналите
   2. първото български светско училище –  открито в Габрово през 1835г.  с помощта на Васил Априлов и Николай Палаузов, с първи учител – Неофит Рилски
   3. първото българско девическо училище  –  в Плевен от Анастасия Димитрова(1840г.)
   4. първото българско класно училище –  в Копривщица от Найден Геров през 1846г.
   5. първата българска гимназия – в Болград през 1859г.
 3. Учителите – водещи дейци на Възраждането