СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българската възрожденска култура. Сближаване с модерна Европа

План на урок №7 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Книгата – прозорец към новия свят
   1. Издаването на книги
   2. Оформянето на модерния български език
   3. Откриване на читалища – първо в Шумен , Лом и Свищов през 1856г.
 2. Вестникът – модерното средство за общуване
   1. Първото българско списание – “Любословие”, издадено от Константин Фотинов през 1844г.
   2. Първият български вестник – “Български орел”, издаден от Иван Богоров през 1846г.
 3. Раждането на модерните български изкуства
   1. Изобразително изкуство – Захарий Зограф, Николай Павлович и др.
   2. Строителство – майстор Никола Фичев (Колю Фичето) и др.