СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Хронология по история за 5. клас

Най-важните дати и събития, изучавани по история и цивилизация в 5. клас

ХVІІІ-ХІХ век   -  Българско възраждане

 1762   -  Паисий Хилендарски написва “История славянобългарска”

 1824   -  Д-р Петър Берон издава “Рибния буквар”

 1835   -  В Габрово Неофит Рилски открива с помощта на Васил Априлов първото бълг. светско училище

 1835  -  Велчовата завера

 1840   -  Анастасия Димитрова открива в Плевен първото девическо училище

 1841   -  Нишкото въстание

 1841 -1843   -  Браилските бунтове

 1844   -  Константин Фотинов издава първото българско списание – “Любословие”

 1846   -  Найден Геров открива в Копривщица първото класно училище

 1846   -  Иван Богоров издава първия вестник – “Български орел”

 1850   -  Видинското въстание

 1856   -  Открити са първите читалища – в Шумен, Лом и Свищов

 1859   -  В Болград е открита първата българска гимназия

 1860   -  “Великденската акция” на цариградските българи

 1862   -  Георги Раковски създава Първата българска легия

 1867   -  Четите на Панайот Хитов и Филип Тотю

 1868  -  Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

 1870   -  Създава се самостоятелна българска екзархия

 1873 .19.ІІ   -  Обесването на Васил Левски

 1876 .1.VІ.   -  Загива Христо Ботев

 1876 .20.ІV   -  В Копривщица избухва  Априлското  въстание

 1878 .13.VІІ.   -  Подписан е Берлинският договор – България се разделя на 5 части

 1878 .3.ІІІ.   -  Подписан е Сан-Стефанският мирен договор – България се освобождава от турска власт

 1878 .5.Х.  -  Избухва Кресненско-Разложкото въстание

 1879 .16.ІV.   -  Приета е Търновската конституция

 1879.17.ІV.   -  Избран е за княз Александър І Батенберг

 1881 -1883   -  Режим на пълномощията на княз Александър І

 1885 .2.ХІ.-1886  -  Сръбско-българската война

 1885 .6.ІХ.   -  Съединението на Княжество България с Източна Румелия

 1886 .VІІІ.  -  Преврат, контрапреврат и абдикация на Александър І

 1887 .25.VІ.   -  Избран е за княз Фердинанд І Сакскобургготски

 1887 -1894  -  Премиер е Стефан Стамболов

 1894 -1899  -  Премиер е Константин Стоилов

 1903. 2и19.VІІІ.   -   Избухва Илинденско-Преображенското въстание

 1908 .22.ІХ.   -  Обявена е независимостта на България

 1912.5.Х.  -  Начало на Първата балканска война

 1913 .16.VІ.   -  Начало на Втората балканска (междусъюзническа) война

 1914   -  Открито е първото светско училище в Драгиново

 1915 .Х.   -  България се включва в Първата световна война на страната на Централните сили

 1918 .29.ІХ.   -  Подписано е Солунското примирие

 1919 .29.ХІ.   -  Подписан е Ньойският мирен договор

 1919 -1923  -  Премиер е Александър Стамболийски

 1923 .9.VІ.   -  Преврат, извършен от Военния съюз и Народния сговор

 1923 .VІ.   -  Въстание на земеделците

 1923 .ІХ.   -  въстание на комунистите

 1923 -1926г.   -  Премиер е Александър Цанков (“кървавият професор”)

 1926 -1931г.   -  Премиер е Андрей Ляпчев

 1931 -1934г.   -  Управление на Народния блок

 1934 .19.V.   -  Преврат, извършен от политически кръг “Звено”

 1940  -  Румъния връща на България Южна Добруджа

 1941 .1.ІІІ.   -  България се присъединява към Тристранния пакт

 1944.9.ІХ.   -  Преврат, извършен от Отечествения фронт; премиер става Кимон Георгиев

 1946 .15.ІХ.   -  България е обявена за република

 1947 -1989  -  Тоталитарно управление на БКП

 2004   -  България е приета  в НАТО

 2007.1.І.   -  България е приета в Европейския съюз