СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизация за 7. клас по старата учебна програма

 1.    На крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад
 2.    В началото на човешката история
 3.    Неолитната революция - преходът към земеделие и скотовъдство
 4.    Днешните български земи - огнище на цивилизация
 5. Страната на Нил
 6. Владетел и общество в Древен Египет
 7. Религията на древните египтяни
 8. Първите държави в Месопотамия
 9. Обществата в Месопотамия
 10. Религиозните култове на Древна Месопотамия
 11. Империите на Древния Изток
 12. Образованието в Египет и Месопотамия
 13. История и религия на древните евреи
 14. Егейските цивилизации и раждането на Елада
 15. Античният свят и войната. Троянската война
 16. Богове и герои в Древна Елада
 17. Античният полис и неговите граждани
 18. Спарта през VІ – V в.пр.Хр.
 19. Атина през VІ-Vв.пр.Хр.
 20. Гръко-персийските войни и Пелопонеската война
 21. Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство
 22. Културата на Древна Елада
 23. Всекидневието на елинския град
 24. Тракийската държавност. Одриското царство
 25. Тракийската култура. Светът на един безписмен народ
 26. Империята на Александър Македонски
 27. Елинистическата цивилизация
 28. Древната история на Италия. Раждането на Рим
 29. Римската република
 30. Римската военна експанзия в Средиземноморието
 31. От република към империя
 32. Ранната Римска империя
 33. Древна Тракия в римския свят
 34. Общество и религия в Римската империя
 35. Раждането на християнството. Християнската религия и църква през I-III век
 36. Късната римска империя
 37. Рим – вечният град
 38. Римската култура