СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Империите на Древния Изток

План на урок №10 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Империята
  1. какво е империя
   1. огромна по територия държава, в която съжителстват различни по произход народи, религии и култури
  2. основни задачи пред всяка империя:
   1. как да има силна армия
   2. как да управлява
 2. Кои са източните империи
  1. Египет по време на Новото царство,
  2. Асирия
  3. Персия
 3. Египет – империята на фараоните
  1. Покорените народи сключват съюз с фараона, запазват своето самоуправление, но трябва да :
   1. плащат годишен данък
   2.  дават войници на фараона
   3. правят отстъпки на египетските търговци
 4. Асирия
  1. подчинение и терор
  2. режим на сила, заточения, убийства
 5. Персия – империята на Великия цар
  1. Персия взела най-доброто от предишните империи
  2. всеки покорен народ – в сатрапия (област в Персия, начело със сатрап назначаван лично от царя)