СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Образованието в Египет и Месопотамия

План на урок №11 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Йероглифите в Египет – свещените знаци
  1. В Египет било използвано йероглифно писмо, при което всеки знак означавал дума, понятие, мисъл
  2. Франсоа Шамполион разчел йероглифното писмо
 2. „Домовете на живота“  (училищата към храмовете) и писарите в Египет
 3. Клинописното писмо в Месопотамия
  1. В Месопотамия било използвано клинописно писмо, при което всеки знак означавал дума, а по-късно сричка
  2. Георг Гротефенд разчел клинописното писмо
 4. Писарите в Месопотамия
 5. Революцията в писмеността – азбуката на финикийците
  1. Финикийците записвали как звучи думата, а не какъв е смисъла на понятието
 6. От света на свещеното към света на науката
  1. В Египет и Месопотамия било поставено началото на научните познания по:
   1. астрономия и астрология
   2. математика
   3. медицина и др.