СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

История и религия на древните евреи

План на урок №12 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Бог избира своя народ.
  1. Обетованата земя на евреите, обещана им от Бог на родоначалникът Авраам е Ханаан, днешна Палестина
  2. Египетският плен на евреите
  3. Извеждането на евреите, водени от Мойсей и получаването на скрижалите (десетте божи заповеди)
 2. Завладяването на Ханаан
  1. Еврейската държава възникнала в процеса на отвоюване на Обетованата земя.
 3. Израилското царство
  1. еврейските царе:
   1. Саул
   2. Давид – разширил границите, столица станал град Йерусалим
   3. Соломон – мир, построен е храм на Йехова
  2. разделяне на 2 царства – Израил и Юдея
  3. завладяно от Асирия, Вавилон, Персия
 4. Религията на евреите – “Един Бог, един народ, една вяра”
  1. Религията на евреите (юдаизмът) е монотеистична – вяра в един бог.
  2. Свещената книга на евреите е Старият завет на Библията