СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Атина през VІ-Vв.пр.Хр.

План на урок №18 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Пътят към демокрацията
  1. политическо устройство до кр.на VІІ в.пр.Хр.
   1. изпълнителната власт – в ръцете на аристокрацията (знатните семейства)
   2. изпълнителната власт – 9 архонти, избирани за 1 година
   3. съвет на аристокрацията (Ареопаг)
  2. законите на Драконт – сурови и безмилостни, но еднакви за всички
  3. законите на Солон – отмяна на дълговото робство, въвежда имуществен ценз (управление според богатството)
  4. тираните – Пизистрат, Хипий, Хипарх
  5. реформите на Ефиалт, Клистен, Перикъл
 2. Институциите на атинската демокрация - управление на народа, разделение на трите власти
  1. Законодателната властеклесията (народното събрание, всеки може да гласува, да се изкаже, да избира и да бъде избран) и Буле (съвет, който подготвя законите)
  2. Изпълнителната власт – 9 архонти и 10 стратези
  3. Съдебната власт - Хелиеята (народният съд)
 3. Атина през 5. век пр. Хр.
  1. Градът на свободното слово
  2. Градът на философите
  3. Родината на демокрацията
  4. Културната столица на Елада
  5. Един от най-могъщите полиси
  6. Атинският акропол (символът на Елада) –първоначално укрепената част в града,
   след това на него са построени храмове на богинята Атина, Ерехтейонът, Партенонът,  Агората (градският площад)