СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Гръко-персийските войни и Пелопонеската война

План на урок №19 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Големият двубой – Изтокът срещу Запада (Гръко-персийските войни) /492-479г.пр.Хр./
  1. Причини за войните
   1. Стремежът на Персия да завладее повече земи
   2. Подкрепата на Атина и Еретрия за въстаналите гърци в Мала Азия
   3. Различията в политическото устройство
  2. Първа гръко-персийка война (492-490г.пр.Хр.)  
   1. 490 г.пр.Хр. – в битката при Маратон  Атина побеждава Персия
  3. Втора Гръко-персийска война (480-479г.пр.Хр.) – Персия срещу всички гърци
   1. Битката при Термопилите – саможертвата на 300 спартански войни
   2. Битката при Саламин – в морско сражение елинските кораби разгромили персийския флот
   3. Битката при Платея – в сухопътна битка победили елините
   4. Битката при Микале – в морска битка победили елините
 2. Златният век на Атина
  1. Атина създала Делоският морски съюз и се превърнала в могъщ полис, икономически, политически и културен център на Елада
 3. Пелопонеската война –  хоплитът срещу философа (431-404г.пр.Хр.)
  1. причини :
   1. стремежите на Атина и Спарта  да обединят Елада
   2. различията в политическото устройство
  2. поводи
  3. кой срещу кого воюва:
   1. Атина (с Делоския съюз) срещу
   2. Спарта (с Пелопонеския съюз)
  4. Войната
   1. първи етап на войната – Архидамова война (431-421г.пр.Хр.)
   2. втори етап на войната – „Декелейска война” (416-404г.пр.Хр.)
   3. Спарта побеждава в Пелопонеската война, но няма нито силите, нито възможностите да обедини Елада