СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Неолитната революция - преходът към земеделие и скотовъдство

План на урок №2 по история и цивилизация за 7. клас

 1. От “златния век” към труда на земеделеца
   1. препитание на първите хора – лов, риболов и събиране на диворастящи плодове
   2. поява на земеделието
        1. условия
        2. поява – най-напред в “Плодородния полумесец”
 2. От ловеца към пастира
   1. Опитомяването на дивите животни - поява на скотовъдството (животновъдството)
 3. “Неолитната революция” или от разумния към създаващия човек
   1. неолитна революция – преходът от лов към скотовъдство и от събирателство към земеделие
   2. промени в живота на хората
 4. География на земеделието
   1. на Балканския полуостров
   2. в Египет и Месопотамия
   3. в Централна и Западна Европа