СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Културата на Древна Елада

План на урок №21 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Светът на древния елин
  1. Градът
   1. агората (площадът)
   2. храмовете
   3. стадионът
   4. театърът
  2. словото
 2. Полисът празнува
  1. Религиозните празненства
  2. Театралните представления
   1. автори на трагедии – Есхил, Софокъл, Еврипид
   2. автори на комедии – Аристофан
 3. Игрите – общоелински празник
  1. Олимпийските игри – от 776г.пр.Хр.
 4. Строежите