СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Тракийската държавност. Одриското царство

План на урок №23 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Траките и техните съседи
  1. Траки – събирателно име, което гърците дали на много племена с общ език и култура, населяващи земите между Дунав и Бяло море
 2. Славата на траките
  1. траките като войни
  2. богатствата на траките
  3. изкуството на траките – Орфей и тракийската музика
  4. виното на траките
 3. Одриското царство
  1. Цар Терес – в края на VІв.пр.Хр. Създал царството на тракийското племе одриси
   1. Царят – притежавал цялата власт (законодателна, изпълнителна, съдебна и религиозна), управлявал със съуправители, без да има столица
  2. Цар Ситалк – разширил държавата
  3. цар Котис І - могъщество  (383-359г.пр.Хр.)
  4. Разделяне на три части
  5. 341г.пр.Хр. - завладяно от Македония