СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Елинистическата цивилизация

План на урок №26 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Елинистическият свят
  1. разпадането на империята на Александър Велики:
   1. Египет
   2. Сирия
   3. Македония
 2. Епохата на елинизма  (ІV- І в.пр.Хр.)
  1.  в границите на империята на Александър взаимно се слели елинската и източната култура
 3. Елинистическият град
  1. Планиран от архитекти, с водоснабдяване, с площади и обществени сгради
  2. Александрия в Египет – новата Атина
 4. Всички говорят гръцки
 5. В служба на музите
 6. Книгата и библиотеката – символ на образованието