СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Древната история на Италия. Раждането на Рим

План на урок №27 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Италия преди Рим
  1. Италийските племена – нач.на ІІ хил.пр.Хр.
  2. Картагенци и елини  - ІХ-VІІІ в.пр.Хр.
  3. Етруските – през VІІІ в.пр.Хр. създали мощен съюз от градове („империя“)
 2. Основаването на Рим
  1. легендата – 753г.пр.Хр. от Ромул и Рем
  2. историческата истина – в началото на І хил.пр.Хр. от латините за защита от етруските
  3. управлението на етруските – до 509г.пр.Хр.
 3. Обществото на древните римляни
  1. патриции и плебеи
   1. Патрициите – коренното население, управляват
   2. Плебеи – преселниците, не управляват
  2. Сенатът – съвет на старейшините, висшият държавен орган
  3. Реформите на цар Сервий Тулий – въвел имуществен ценз
 4. Светът на първите римляни
  1. Римски богове:
   1. Юпитер
   2. Юнона
   3. Минерва
   4. Марс
   5. Венера
   6. Меркурий
   7. Сатурн
   8. Уран
   9. Плутон
   10. Нептун и др.