СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и религия в Римската империя

План на урок №33 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Новите богове – религията в Римската империя
  1. Римляните възприели нови богове
  2. Наложен бил култът към императора
  3. Покорените народи свободно почитали своите богове
  4. Само християните били преследвани
 2. Римското общество
  1. През 212 г. император Каракала обявил всички жители на империята за римски граждани
  2. Две съсловия били над останалите – сенаторското и конническото
 3. Сенатори и конници
  1. Авторитетът на Сената намалял – всичко зависело от императора
  2. Конниците все повече участвали в управлението
 4. Хляб и зрелища - римският плебс
  1. Плебс – низшите слоеве на градското население
 5. Робите
  1. Основни източници на роби:
   1. успешните войни
   2. естественото възпроизводство
  2. Когато секнал основният източник на роби, държавата започнала да се грижи малко за робите