СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Късната римска империя

План на урок №35 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Кризата – от средата на 3. Век
  1. Вътрешна нестабилност
  2. Политически хаос
  3. Чести смени на императорите
  4. Икономическа криза
  5. Варварски нашествия
 2. Спасението – управлението на Диоклециан – „господарят“ (284-305 г.)
  1. Тетрархията (власт на четирима) – нова система на управление
   1. Империята е разделена на два големи дяла (Източен и Западен)
   2. Управление на двама „августи“ (императори) и двама „цезари“ (техни помощници, които ще ги наследят)
  2. Опит за налагане на „твърди цени“
  3. Най-големите гонения срещу християните
 3. Константин Велики (306-337). Бъдещето е на изток
  1. През 313 г. издал Миланския едикт за равноправие на християнството
  2. Преместил столицата от Рим в Константинопол
 4. Гибелта на Западната римска империя
  1. Теодосий 1.
   1. Обявил християнството за официална религия
   2. Разделил империята на две държави (395)
    1. Западна римска империя със столица Рим
    2. Източна римска империя със столица Константинопол
  2. Гибелта на Западната римска империя
   1. 410 г. – готите начело с Аларих разграбват Рим
   2. 455 г. – вандалите превземат и опустошават Рим
   3. 476 г. – свален е от власт последният западен римски император Ромул Августул; край на Западната римска империя
  3. Източната римска империя (Византия) просъществува още над 1000 години