СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Римската култура

План на урок №37 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Духът на римската цивилизация
  1. Литературата – гръцки стил, но и чисто римски жанр - сатирата
  2. Правото (законите)
  3. Военната организация
  4. Администрацията
  5. Инжинерното изкуство
  6. Архитектурата
 2. Златният век на римската култура
  1. поезия
   1. Вергилий – “Енеида”
   2. Хораций  - “Поетическо изкуство”
   3. Овидий – любовна поезия
  2. проза
   1. Тит Ливий – римска история
   2. Тацит – “История” и “Анали”
  3.  антрономия, география
  4. строително изкуство
 3. Римското наследство
  1. законите
  2. християнството
  3. идеята за държава, обхващаща целия свят
  4. латинският език
  5. постиженията в областта на техниката
  6. До голяма степен съвременната европейска култура е това, което е, благодарение на  римското културно наследство