СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Страната на Нил

План на урок №4 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Даровете на реката
   1. Река Нил е “златоносна”, защото напоява и наторява почвата.
   2. поява на първите държави – заради напоителните съоръжения
   3. Монархия – форма на държавно управление, при която върховата власт принадлежи на един човек и е наследствена
 2. Обединението прави силата
 3. История на Египетската монархия
   1. Старо царство
   2. Средно царство
   3. Ново царство
 4. Ролята на географския фактор в ранната история на Египет
   1. Напоителното земеделие обусловило историята на Египет: създадена била държава
   2. В Египет възникнала една от първите цивилизации и защото когато там създавали държава, не са нахлули номадски племена, които да им попречат (като на Балканския полуостров)