СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Религията на древните египтяни

План на урок №6 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Египетските богове - Египетската религия била политеистична – вярвали в много богове
   1. Ра – бога Слънце
   2. Анубис – бог на подземното царство
   3. Хор – покровител на фараона
   4. Хапи – повелителят на Нил
   5. Озирис, Изида, Хор и др.
 2. Култът към Ра – бога Слънце
   1. Върховен бог бил Ра.
    1. Амон-Ра означава бог Амон, който бил отъжествяван с бог Ра.
 3. Жреци и храмове
   1. Жреците – имали голяма власт
   2. Храмовете – изпълнявали религозни, стопански, образователни и научни функции
 4. Предизвикателството на монотеизма
   1. Фараонът Аменхотеп ІV (Ехнатон) наредил да се почита само един бог – Атон.
   2. След смъртта на фараона се върнала вярата в старите богове
 5. Светът на сенките
   1. Египтяните вярвали в задгробния живот