СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Обществата в Месопотамия

План на урок №8 по история и цивилизация за 7. клас

 1. Форми на държавно устройство в Древния Изток
   1. град (град-държава)
    1. монархия – държава обхващаща един регион, при която властта принадлежи на един човек
   2. империя – държава обединяваща много народи
 2. Месопотамия (Двуречието) – долините на реките Тигър и Ефрат (на територията на днешен Ирак)
 3. Историята започва с Шумер
   1. Шумерите са земеделски народ, заселил се в Месопотамия през ІV хил.пр.Хр.
   2. Те основали градове, начело на които стоели отделни царе.
   3. Наследството на шумерите:
     1. писмеността
     2. колелото
     3. тухлите
 4. Могъществото на Акад
   1. В нач.на ІІІ хил.пр.Хр. семити завладели Северна Месопотамия
   2. Най-могъщ бил Саргон - цар на градовете Акад и Ур
   3. Неговият син Нарам-Син наложил властта си в цяла Месопотамия и се величаел като бог
   4. Нахлуването на амореите, основали град Вавилон
 5. Владетелят
   1. Владетелят в Месопотамия бил смятан за наместник на бога, различен за всеки град
 6. Градовете – оградени с крепостни стени
 7. Финикийците
   1. Занимавали се с мореплаване и търговия
   2. Дали на света буквената азбука и парите