СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Въведение в Новото време

План на урок №1 по история и цивилизации за 8. клас

   1.Преходът от Средновековието към Новото време
                А) Новото време—от 1492 до 1918 г. (от откриването на Америка до края на Първата световна война)
                Б) преходът—промени в икономиката, политиката, религията, науката и изкуството на европейското общество
   2. Новата епоха
                А) белези на Модерната епоха - нови географски хоризонти, нова икономика, нова държава, ново общество
                Б) XVI век—реформиране на църквата и нова религиозна карта
                В) XVII век
                 - модерни държави с „божествено право“
                 - „светът може и трябва да бъде променен“
                Г) XVIII век  - Векът на просвещението
                - „разумът, науката и образованието са основа на напредъка“
                - всички трябва да имат еднакво право на живот, свобода и собственост
                - 1789 г.—във Франция след революцията стават граждани
                - 1776—нова държава с равенство пред закона, граждански свободи, републиканско управление и разделение на властите (САЩ)
                Д) XIX век
                - формират се модерните европейски нации
                - създават се национални държави
                - започва да се утвърждава парламентарната демокрация
3. Балканите и България в прехода към Новото време
                А) XV—XVII в.—балканските народи са в Османската империя и откъснати от естественото си развитие
                Б) XVIII—XIX в.— зараждат се нациите, започва Възраждането
                В) България—победа в църковната борба и политическа свобода