СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и държава

План на урок №10 по история и цивилизации за 8. клас

1.Обществото- важен е произходът , мястото в групата не може да се променя
                А) съсловието на духовниците
                - висши духовници (епископи, абати, кардинали)
                - нисши духовници (свещеници и монаси)
                Б) съсловието на благородниците (аристократите)
                - висши аристократи—носители на титли (перове, грандове, юнкери)
                - дребни благородници— (джентри, жантийон, кабалерос, дворяни)
                В) буржоа (гражданите)- търговци, занаятчии и др.
                Г) селяните—почти нямат права
                - крепостни (в Източна Европа
                - свободни (в западните райони)
2. Държавата
                А) в началото на Новото време—държавата е сбор от феодални държави, владетелят е „пръв между равни“
                Б) Модерната държава—силна централна власт
                - абсолютната монархия—кралят е над всички (Франция)
                - ограничената монархия—сътрудничество между владетел и общество (Англия)

 правомощия
            Г) развитие на образованието и културата