СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Просвещението

План на урок №14 по история и цивилизации за 8. клас

1.“Осмели се да познаеш“ - научната революция
                А) Просвещението—широко епоха и интелектуално движение в Европа през 18.век, което утвърждава:
                - разумът, науката и образованието като източник на прогреса
                - свободата, религиозната толерантност и конституционното управление като средство за постигане на справедливо общество
                Б) научната революция—светът може да се опознае и промени
                - Галилео Галилей—изобретява телескопа
                - Исак Нютон—законът за всеобщата гравитация
2. Философите
                А) Джон Лок
                - всеки има право на живот, свобода и собственост
                - властта произхожда и принадлежи на народа
                - властта да се раздели на законодателна и изпълнителна
                Б) Волтер
                - проповядва религиозна толерантност, обвинява Църквата
                - за на силно, но просветено монархическо управление
                В) Монтескьо
                - за законодателна, съдебна и изпълнителна власт
3. Жан-Жак Русо—“За обществения договор“
                А) социалните недъзи идват от неравенството и деспотизма
                Б) между  управляващи и управлявани има „договор“
                - управляваните се отказват от част от правата си в името на доброто управление
                - ако управляващите не се справят добре, управляваните имат право да ги свалят
                Б) равенство пред закона и народен суверенитет
4. Енциклопедията—обобщение на знанието и манифест на новите идеи