СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Индустриалната революция

План на урок №19 по история и цивилизации за 8. клас

1.Индустриалната революция (1750-1850)—замяна на ръчния труд с машини и увеличаване на производството
                А) причини—развитие на науката, нуждата от евтина и масова продукция
                Б) предпоставки за зараждането в Англия—свободни капитали, свободна работна ръка, висока грамотност, благоприятен обществен климат (гъвкава социална система, религиозна търпимост и др.)
2. Англия—люлката на модерната индустрия
                А) изобретения и патенти
                Б) урбанизация—нарастване на градското население
                В) развитие на транспорта—параходи и влакове, Суецки канал
                Г) развитие на съобщенията—електрически телеграф
3. Нова социална структура
                А) общество на класите
                Б) преразпределение на богатствата
4. Проблемите на индустриалната икономика         
            А) нестабилност—кризи на свръхпроизводство
            Б) основни различия—между бедни и богати