СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Ренесансът и Новото време

План на урок №2 по история и цивилизации за 8. клас

1.Преходът
                А) Ренесансът (Възраждането) - процес на преоткриване на античната литература, философия, архитектура и изкуства, започнал през XIV в. в Италия
                Б) причини—развитие на градовете, разрастването на търговията, техническият напредък,  появата на богати и образовани личности
2. Италианският ренесанс
                А) хуманизмът (човеколюбието) - човекът е висша ценност, който може да опознае, промени и управлява света
                Б) секуларизмът—отделяне на религията от науката
                В) индивидуализмът—всеки човек е уникален
                Г) изкуството  - Леонардо, Микеланджело, Рафаело и др.
3. Разпространение на ренесансовите идеи
                А) революцията в книгоразпространението—Йохан Гутенберг въвежда книгопечатането (ок. 1450)
                Б) популяризирането на народните езици— Макиавели, Рабле и др. пишат на родните си езици
                В) развитие на науката и техниката
                - Николай Коперник създава хелиоцентричната система (слънцето е в центъра на Вселената)
                - изработен първият земен глобус