СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Политически учения и обществени движения

План на урок №20 по история и цивилизации за 8. клас

1. Променената среда
                А) индустриализация, урбанизация, масова грамотност
                Б) гражданите—неспокойни, често революционно настроени
2. Консерватизмът
                А) за запазване на традиционните ценности, обществената йерархия и монархическата власт
                Б) промените са заплаха
                В) идеология на привилегированите
                Г) представители—Едмънд Мил, Жозеф дьо Местр и др.
3. Либерализъм
                А) за бавна, мирна промяна
                Б) свобода на индивида, по-голямо участие в управлението, за конституционни реформи
                В) представители—Адам Смит, Джон Мил и др.
4. Социализъм
                А) за по-справедлив социален ред
                Б) Робърт Оуен—за „социално сътрудничество“
                В) Карл Маркс и Фридрих Енгелс
                 - чрез революция, подготвена от елит да се промени насилствено обществения ред
                - създават Първият интернационал
5. Анархизъм
                А) против всяка власт
                Б) за отмяна на частната собственост
                В) революцията може да бъде подтикната чрез актове на терор
                Г) представители—Прудон, Макунин и др.