СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Нации и национализъм в Европа

План на урок №21 по история и цивилизации за 8. клас

1.Що е нация?
                А) Нация— група от хора, които споделят обща територия, произход, история и език
                Б) възгледи за нацията
                - френски—държава и нация са едно
                - германски—една нация може да е в различни държави
2. Раждането“ на нациите—19. век
                А) в етнически еднородните държави—улеснено от държавата
                Б) сред общности без държава:
                -1. етап—образован елит създава националните идеологии
                -2. етап—обр. и заможен елит разпространява идеологиите
                -3. етап—образованите работят за освобождение/обединение
                В) ролята на историята—създава „колективна памет“
3. Национализмът в многонационалните империи
                А) в Руската империя
                - в периферията (поляци и украинци)
                - развива се и руски национализъм
                Б) в Австрийската империя
                - и в периферията и в центъра на държавата
                - заплашват нейното единство
                В) в Османската империя
                - вдъхновява за политическо освобождение
                - насърчава за борба срещу елинизацията
                - подтиква създаването на национална култура