СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Пролетта на народите: Революциите от 1848 г.

План на урок №23 по история и цивилизации за 8. клас

1.Климатът на промените
                А) исканията на либералите интелектуалци
- гаранции за свободите на личността, съд със съдебни заседатели, свобода за печата, отхвърляне властта на Църквата
                Б) национално-освободителните движения
                В) социалният въпрос на работниците
                Г) за премахване на феодалната зависимост (където има)
2. Победата на революцията—1848
                А) Франция—след улични боеве установена Втората република
                Б) Германия—демонстрации с искане за конституция
                В) Австрия—въведена конституция, националистически д-я
                Г) Италия—въстание и австрийската армия е прогонена
3. Контрареволюционната реакция
                А) Франция—икономическа криза, въстание, военен режим, Луи Бонапарт се обявява за император
                Б) Австрия—потушена съпротивата на унгарците       
4. Последици от революциите (1848-1849)
                А) феодалните права са отменени (без Русия)
                Б) премахнати са привилегиите и арогантния аристократизъм