СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Болният човек - Османската империя до средата на XIX век

План на урок №26 по история и цивилизации за 8. клас

1.Упадък и криза на Османската империя
                А) причина за кризата—остарялата военно-деспотична и религиозна османска система
                Б) кризата—инфлация, корупция, разбойничества
                В) отговорът на покорените народи—хайдутите
2. Раждането на Източния въпрос
                А) разделянето на Балканите на сфери на влияние
                -Северозападна—политически и културно от Австрия
                -Югозападна—конкуренция между Австрия и Русия
                Б) Източният въпрос—свързан с разпадането на Османската империя, съперничеството между Великите сили за нейното наследство и освободителното движение на балканските народи
3. Епохата на реформите
                А) стабилизирането на империята (след 1812) - сепаратистите (аяни) и разбойниците (кърджалии) са разбити
                Б) султан Махмуд II (1808-1839)
                 - премахва еничарите, създава редовна войска
                - въвежда министерства
                В) султан Абдул Меджид
                - Гюлхански хатишериф“ (1839) - обещания за равенство на всички, (независимо от религията) и справедливи данъци и др.
4. Икономиката на империята
                А) търговията—разраства се, външната се контролира основно от Великобритания и Австрия
                Б) икономиката - през 1834 г. Добри Желязков открива в Сливен първата модерна текстилна фабрика в Османската империя
                В) строеж на железопътни линии
                Г) през 70-те години на XIX в. държавата обявява фалит