СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Глобализацията на световната икономика

План на урок №33 по история и цивилизации за 8. клас

1.Втората индустриална революция (1870-1900)
                А) нововъведенията—автомобилът, електрическата крушка, технологии за производство на стомана, химическа индустрия, конвейерно производство
                Б) финансите
                - единен златен стандарт
                - разширяване на кредитирането, включително и на държави
2. Европейският триумф
                А) прекрасната епоха“ - икономическият разцвет, по-добрият живот на средната класа (1897-1913) след кризата от 1873-1896
                Б) поява на монополите—картелите и тръстовете, които контролират пазара
3. Империализъм—експанзия с военна сила за добиване на територии, образуване на колонии и икономически контрол над други страни
                А) Великобритания—Индия, части от Африка, Канада Австралия
                Б) Франция—Северна и Централна Африка, Индокитай
                В) последици
                - Европейците донасят в колониалните страни индустрията, образованието, здравеопазването
                - местното население е смятано за примитивно, презирано, експлоатирано