СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Пътят към Голямата война

План на урок №38 по история и цивилизации за 8. клас

1.Новият баланс на силите
                А) промените
                - Германия е велика сила, Франция минава на втори план
                - Великобритания—в края на „блестящата си изолация“
                - Русия и Австро-Унгрария—вътрешни проблеми
                Б) противоречия
                - между Франция и Германия
                - за наследството на Османската империя и амбициите на новите държави
2. Надпреварата и  военните блокове
                А) Антантата (Съглашението)- Великобритания, Франция, Русия
                Б) Тройният съюз —Германия, Италия, Австро-Унгария
3. Босненската криза
                А) българската независимост—22.09.1908
                Б) Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина
4. Репетицията
                А) война на Италия с Османската империя (1911)
                Б) Първата балканска война (9.10.1912—17.05.1913)
                - Балканският съюз (България, Сърбия, Гърция и Черна гора) побеждава Османската империя
                В) Втората балканска война (1913)
                - България воюва срещу всички свои съседи и е победена (Национална катастрофа)