СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Османската империя

План на урок №8 по история и цивилизации за 8. клас

   1.Апогеят на Османската империя
                А) султан Селим I (нач. на 16.век) - завладява Сирия, Палестина, Мека и Медина
                Б) Сюлейман I Законодател (1520-1566) - разбиват унгарците край Мохач; неуспешна обсада на Виена
                В) завладяване Северна Африка
  2. Територии и население
                А) области:
                - две бейлербейства (Анадола—Азия и Румелия—Европа),
                - санджаци начело със саджакбейове
                Б) население:
                - мюсюлмани
                - християни
  3. Институции и общество
                А) султанът—върховен господар
                Б) Диван (правителство) с везири (министри)
                В) поданици
                - привилегировани—военните, духовниците, чиновниците
                - рая(„стадо“) - всички, които плащат данъци
                               - задължения—“кръвен данък“  и др.
                Г) закони —шериатът; селяните само владеят земята на султана
  4. Начало на упадъка
                А) в битката при Лепанто (1571) османският флот разгромен
                Б) 1683 г. османската войска разгромена край Виена
                В) Османската империя престава да бъде заплаха за Европа