СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Въстанията на българите

План на урок №9 по история и цивилизации за 8. клас

1.Промяната
                А)  възобновяват се връзките на българите с европейския свят—след спирането на османското настъпление
                Б) дипломатически акции на български духовници в Европа
                В) градските жители се активизират
                Г) с османците воюват Австрия, Унгария, вече и Русия
2. Първото търновско въстание (1598)
                А) война между османците и Свещената римска империя, нападения на влашкия воевода Михаил Храбри
                Б) организирано от Дионисий Рали (архиепископ), Павел Джорджич (търговец от Дубровник), Тодор Балина (търговец от Никопол)
                В) Шишман обявен за „български цар“
                Г) потушено
3. Второто търновско въстание (1686)
                А) нова война между османците и Свещената римска империя, Венеция, Полша и Русия (която изпраща Савелий Дубровски)
                Б) за „български цар“ обявен Ростислав Стратимирович
                Г) потушено
4. Чипровското въстание (1688)
                А) активизирането на българите– католици
                —Петър Парчевич търси подкрепа за българите
                - „Абагар“ (1651)- първата печатна книга на български език
                Б) въстанието избухва след навлизането на австрийски войски, ръководено от Георги Пеячевич и Богдан Маринов
                В) потушено, вълна от преселения
5. Въстанието на Карпош (1689)
                А) ръководено от легендарния воевода Карпош (обявен от австрийците за „крал“
                Б) потушено след оттеглянето на австрийците

            В) маркграфствата по границите—с повече