СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизация за 8. клас

 1.    Византия - християнската империя на Новия Рим
 2.    Великото преселение на народите
 3.    Варварските кралства в ранносредновековния Запад
 4.    Възникване на исляма
 5.    Арабският халифат
 6.    Карл Велики – новият император на Запада
 7.    Римската църква през ранното средновековие
 8.    Разпадане на Каролингската империя. Миграции на норманите
 9.    Възникване на западноевропейския феодализъм
 10.    Прераждането на Византия
 11.    Езическа България в ранносредновековна Европа
 12.    Възходът на християнска България
 13.    Византия през епохата на Македонската династия
 14.    Залезът на Първото българско царство
 15.    Общество и всекидневен живот във Византия
 16.    Средновековните градове в Западна Европа
 17.    Обществена структура на Средновековния Запад
 18.    Кръстоносните походи
 19.    Свещената римска империя на немските крале
 20.    Християнската република на Светия престол
 21.    Централизация на Френското кралство
 22.    Англия от “Великата харта” към Парламент
 23.    Арабска Испания и Реконкистата
 24.    Източна Централна Европа - граница на Западния свят
 25.    Стопански живот на средновековния запад
 26.    Византия през ХІ-ХІІ век
 27.    Българското царство при Асеневци
 28.    България (1241-1371). Кризи и опити за стабилизация
 29.    Всекидневието на средновековните българи
 30.    Православният изток през ХІ-ХV век