СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Византия - християнската империя на Новия Рим

План на урок №1 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Константин Велики – първи християнски император
   1. Обявил християнството за равноправна религия през 313г.
   2. Преместил столицата от Рим в Константинопол
 2. Триумфът на християнството
   1. Първият вселенски събор – приел Никейският символ на вярата (текст, който в сбита форма излага основните положения на християнството)
   2. Ересите – учения, които се отклоняват от официалното християнство
   3. Вселенската църква – организацията на християните, посредник между тях и бог
   4. Монашеството – усамотение в служба на Бога
 3. Византия
   1. Византия – название, въведено от учените за Източната римска империя, за да я отличават от Римската империя през Античността;
   2. Византия се превръща в гръцка държава – повечето хора са гърци, след VІІ век официален език е гръцкият
   3. Византия винаги е имала римско самосъзнание : населението се наричо ромеи (римляни) - императорите носели титлата “римски император” и др. Византия е била най-развитата, най-културната, най-цивилизованата държава по време на Средновековието
 4. Ранна Византия и император Юстиниан Велики (527-565г.)
   1. Експанзия – Средиземно море отново е вътрешно за империята
   2. Византия – християнска империя
   3. “Корпус на гражданското право” – сборник закони
   4. Ромеи (на гръцки – “римляни”) – хората във Византия, които говорели гръцки и се смятали за единствени истински наследници на древния Рим