СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Езическа България в ранносредновековна Европа

План на урок №11 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Раждането на Аспарухова и Куберова България
  1. основаването на славяно-българската държава (Аспарухова България, Дунавска България)
   • От кан (хан) Аспарух (680-700) след битката при Онгъла
   • Устройство на новата държава – управляват българите, но славяните са приобщени към управлението
   • Столица - Плиска
  2. Куберова България – 680г. в Македония
  3. другите Българии
 2. Тервел – кан на българите и кесар на Византия
  1. кан Тервел (700-721г.)
   • Получил титлата “кесар” и областта Загоре през 705г. след като помогнал на Юстиниян ІІ да си върне властта във Византия
   • през 716г. сключил търговски договор с Византия
   • През 718г. победил арабите при Константинопол
  2. криза в България (средата на VІІІ век) – преврати, борби за власт, византийски походи
  3. преодоляване на кризата:
   • Кан Телериг (768-777) – с хитрост заловил византийските шпиони
   • Кан Кардам (777-803) – военни успехи срещу Византия
 3. Войни и законодателство на кан Крум (803-814)
  1. Завзел много земи на аварите (805)
  2. Превзел Сердика (София) - 809
  3. Победил византийците в битката при Върбишкия проход (811)
  4. Издал първите писани закони
 4. България при кан Омуртаг и неговите наследници
  1. кан Омуртаг (814-831)
   • Мир
   • Строителство
   • Административна реформа – страната е разделена на “вътрешна област” и десет комитата
  2. кан Маламир (831-836) и кан Пресиян (836-852)
Завладени Македония, Пловдивска област, днешна Сърбия