СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Византия през епохата на Македонската династия

План на урок №13 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Начало на възхода на Македонската династия – Василий І Македонец (867-886) и Леон (Лъв) VІ Мъдри (886-912)
  1. външна политика
   • Успешни войни срещу арабите, запазена е Южна Италия
   • Гъвкава дипломация – покръстване на българи (864)и сърби, великоморавската мисия на Кирил и Методий (863)
  2. вътрешна политика
   • Нови сборници със закони
   • Строга йерархия в администрацията, изцяло подчинена на владетеля
   • Императорът – Божи поставеник, върховен военачалник, съдия и законодател
 2. Византия при император Роман Лакапин (919-944)
  1. Неуспех срещу България при цар Симеон
  2. Изгоден договор с цар Петър І
  3. Защита на селяните – основа на обществото (данъкоплатци и войници)
 3. Византийската експанзия (963-1025)
  1. Никифор ІІ Фока – създал тежка конница от “катафракти” и настъпил срещу арабите, насочил срещу българите руския княз Светослав
  2. Йоан Цимисхи – окупирал Източна България
  3. Василий ІІ Българоубиец (976-1025) – завладял България, покръстил русите
 4. Македонският “ренесанс” – разцвет на културата
  1. известно “възраждане” на античната култура
  2. Създадени били много творби, вдъхновени от културата на античността
  3. Магнаурската школа – единственият университет в Европа
  4. Много учени и интелектуалци притежавали енциклопедична подготовка
  5. Забележителни мозаечни композиции
  6. Златоткани копринени дрехи, изделия от слонова кост и др.
 • Резюме
  • При управлението на Македонската династия ( 867-1025) Византия е във възход – завладява много земи, укрепва своя авторитет, има разцвет на културата.