СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Залезът на Първото българско царство

План на урок №14 по история и цивилизация за 8. клас

 1. България при цар Петър І (927-969)
  1. външна политика
   • Мир с Византия – върнати земите завладени от Симеон след 913г., но Петър получава титлата цар, данък от ромеите, а църковния глава – патриарх
   • Сърбите отхвърлят българската власт, започват нашествията на маджарите
   • бунт срещу мира
  2. вътрешно състояние на България
   • Продължава се “Златният век” в литературата и изкуствата
   • Нараства броят на манастирите и книжовниците
  3. отшелниците – усамотявали се в служба на Бога, почитани от църквата
   • Св. Иван Рилски
  4. богомилите
   • Еретици, последователи на поп Богомил, които учели, че светът е сътворен от дявола, само човешката душа от Бога
   • Хулели царя и болярите
   • Преследвани от държавата, заклеймявани от църквата
 2. Руси и ромеи на българска земя
  1. нашествието на Киевския руски княз Светослав (968-969)
   • Окупирал Преслав
   • Заедно с българите срещу Византия
  2. византийският император Йоан Цимисхи завладява Източна България (971)
 3. Борбата на комитопулите
  1. Комутопулите (синовете на управителя /комит/ на Средецка област) – Давид, Мойсей, Арон и Самуил
  2. Освобождаване на Източна България – (976)
  3. Победа за българите срещу византийците в прохода Траянови врата (986)
  4. Смъртта на Давид, Мойсей и Арон
 4. Цар Самуил и последни години на двубоя с Византия
  1. Столица на Самуил - Охрид
  2. Битката при Беласица (1014)– по заповед на византийският император Василий ІІ Българоубиец са ослепени14000 български войници
  3. Цар Гаврил Радомир (1014-1015) – убит от заговорници
  4. Цар Иван Владислав (1015-1018) – упорито се съпротивлявал на ромеите, но след смъртта му цяла България пада под византийска власт (1018)