СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Великото преселение на народите

План на урок №2 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Миграции на древните германци
   1. Келтите – покорени и романизирани (римлянизирани)
   2. Германците – само някои покорени, другите – противници, но често наемници и съюзници
   3. Хуните и тяхната “империя”
 2. Нашествието на хуните, начело с Атила (“Бич Божий”) и началото на Великото преселение на народите
  1. 410г. – вестготите на Аларих разграбват Рим
  2. 451г. – битката на Каталаунските поля: римляните, начело с Аеций побеждават хуните, водени от Атила
  3. 455г. – вандалите опустошават Рим
  4. 476г. - германският вожд Одоакър свалил последният западен император – настъпил краят на Западната римска империя
 3. Разселване на славяните
  1. Прародина на славяните – северна Европа (днешните Полша и Беларус)
  2. Западните славяни (венеди) – до р. Елба
  3. Източните славяни (анти) – Източна Европа (до Волга и р.Ока)
  4. Южни славяни (славини) – на Балканския полуостров
 4. Поява на българите в Европа
  1. Миграциите (придвижванията) на българите
  2. Основаването на Стара Велика България от хан (кан) Кубрат през 632г.