СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Варварските кралства в ранносредновековния Запад

План на урок №3 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Миграции на древните германци
   1. Келтите – покорени и романизирани (римлянизирани)
   2. Германците – само някои покорени, другите – противници, но често наемници и съюзници
 2. Хуните и тяхната “империя”
  1. Нашествието на хуните, начело с Атила (“Бич Божий”) и началото на Великото преселение на народите
   1. 410г. – вестготите на Аларих разграбват Рим
   2. 451г. – битката на Каталаунските поля: римляните, начело с Аеций побеждават хуните, водени от Атила
   3. 455г. – вандалите опустошават Рим
   4. 476г. - германският вожд Одоакър свалил последният западен император – настъпил краят на Западната римска империя
 3. Разселване на славяните
   1. Прародина на славяните – северна Европа (днешните Полша и Беларус)
   2. Западните славяни (венеди) – до р. Елба
   3. Източните славяни (анти) – Източна Европа (до Волга и р.Ока)
   4. Южни славяни (славини) – на Балканският полуостров
 4. Поява на българите в Европа
   1. Миграциите (придвижванията) на българите
   2. Основаването на Стара Велика България от хан (кан) Кубрат през 632г.