СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Православният изток през ХІ-ХV век

План на урок №30 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Византийската общност
  1. Византийската общност
   1. Включва православните държави (България, Сърбия, Киевска Рус, Влахия, Молдова, Грузия и някои по-малки народи)
  2. Ролята на България
   1. Другите славянски народи използват старобългарския език и книжнина
   2. България преосмисля византийската култура съобразно особеностите на славянската култура
 2. Киевска Рус и нейните наследници
  1. Покръстването
   1. При княз Владимир (988) от Византия
  2. Могъществото – при княз Ярослав Мъдри (1019-1054)
   1. Книжовният живот – по български образец
   2. Летописание
   3. закони
  3. Отслабването
   1. Разпадане на отделни княжества
   2. Борба с нормани, немци, татари (хегемония през ХІV век на “Златната орда”)
   3. Ролята на Новгород
 3. Средновековните Сърбия, Дукля и Босна
  1. Начало на сръбската държавност
   1. VІІ – ХІ век – политическа разпокъсаност
   2. Често под българска или византийска власт
  2. Възход на Сърбия
   1. Стефан Неман (от 1183г.) – отхвърлил визант. зависимост
   2. Стефан Първовенчани – първи сръбски крал (1219)
   3. Стефан Душан (1331-1355) – Сърбия става най-голямата държава на Балканите
  3. Босна
   1. Босненците – богомили, после мюсюлмани
 4. Дунавските княжества Влахия и Молдова
  1. Администрация и култура
   1.  от българо-византийски тип
   2. Население - романоезично
  2. Влахия
   1. “великият воевода” Иванко Басараба  – пръв независим владетел (нач.на ХІV в.)
   2. “великият воевода” Мирчо Стари – борба срещу турците
   3. Васална на турците
  3. Молдова
   1. Княз Богдан – пръв независим владетел
   2. Княз Стефан ІІІ Велики (1467-1504) – укрепва държавата
   3. Васална на турците