СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване на исляма

План на урок №4 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Доислямска Арабия
   1. Крайбрежните райони – развитото Йеменско царство и търговските градове Мека и Ясриб (Медина)
   2. Вътрешността – населена от бедуини (пустинни номади), препитаващи се с животновъдство, грабежи и търговия с крайбрежието
 2. Мохамед (ок.570 – 632г.) и появата на исляма
   1. Новата религия – ислям (покорство)
   2. Преселението на Мохамед от Мека в Медина (622г.) – ходината Хиджра, година първа в ислямския календар
   3. Завладяването на Арабия
   4. Храмът Кааба – основен религиозен център
 3. Коранът и шериатът
   1. Коранът – записи на проповедите на Мохамед
   2. Петте задължения на мюсюлманите:
     1. Да изповядват вярата, че “Аллах е един и Мохамед е негов пророк”
     2. Да се молят по пет пъти на ден
     3. Да спазват едномесечен пост през месец Рамадан
     4. Да дават част от дохода си на бедните
     5. Да извършат поклонение в Мека, ако имат възможност
   3. Шериатът – илямското обичайно право
   4. Сунна – предания за Мохамед
   5. Умма – общността на всички мюсюлмани