СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Арабският халифат

План на урок №5 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Създаване на Арабският халифат
  1. Арабите, водени от халифите (наследници на Мохамед) завладели огромни територии
  2. Халифът Омар (632-644) – Палестина, Сирия и Египет
  3. Завладяването на Персия (646г.), земите до р. Инд, Северна Африка, Сицилия, Испания
  4. Разпространението на исляма
 2. Политически борби и разпадане на халифата
  1. “джихад” – свещената война на мюсюлманите срещу неверниците
  2. Разпадането на Арабският халифат. Гражданска война:
   1. последователите на Али (зет на пророка, образувал шиа (партия)
   2. срещу Муавия (от династията Омаяди)
   3. Муавия – халиф, преместил столицата от Медина в Дамаск (Сирия)
  3. 718г. – династията на Абасидите – столица Багдад
  4. Омаядите – в Испания
  5. Х век – разпада се на много враждуващи държави
 3. Арабската цивилизация
  1. Арабите създали високоразвита цивилизация – насочили своите усилия не за опознаване на Аллах, а на заобикалящия ги свят
  2. Възприети и доразвити били постиженията на Персия, Индия, Византия и Античността
  3. Отношение към другите религии – първоначално толерантно
  4. Суфизъм – течение в исляма, което свободно тълкувало много неща в исляма
  5. Улеми – специалисти в богословските теми
  6. Арабите възприели земеделската култура градският живот
  7. Постиженията на арабите в областа на:
   1. Математиката – “арабските” числа и др.
   2. Астрономията
   3. Медицината – трудовете на Авицена (ибн Сина)
   4. Арабеските – декорация с преплетени геометрични мотиви
   5. Философията