СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Римската църква през ранното средновековие

План на урок №7 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Началата на латинското християнство
  1. Християнската църква в Западната римска империя
  2. Западното богословие
   1. св. Августин Блажени (350-430) – линейно развитие на
   2. св. Йероним – превод на Библията на латински
 2. Оформяне на папската институция
  1. Епископът на Рим – “папа” (отец) – първи “по чест”
  2. Издигането на авторитета на папството:
   1. папа Леон Велики през 452г. убедил Атила да не напада Рим
   2. папа Григорий І Велики (590-604) – защитил Рим от лангобардите
   3. VІІІ в. – когато във Византия се борели срещу иконите, Римската църква е техен защитник
   4. 756г. – възниква папската държава
   5. 800 г. – папата коронясва Карл Велики за римски импрератор
   6. папството се превръща в най-авторитетната духовна и политическа институция в западния свят; по-късно папите претендират и за светската власт
 3. Монашество и мисии
  1. Монашески орден – общност от киновийни монаси (живеещи в общежитие), които се подчиняват на единни правила – монашески устав
  2. Мисионер – пратеник на своята църква, който проповядва и разпространява вярата; първите мисионери били Христовите апостоли (от гр. апостол – пратеник)
  3. Св. Бенедикт от Нурсия (кр. на V и нач. на VІ в.) – създал манастира “Монте Касино”, “Правила” за монашеското братство, монашеските обети (целомъдрие, отказ от богатство, послушание и постоянство) и занимания (молитва, труд и учение)
  4. Св. Бонифаций и англосанксонските мисионери – в конфликт с Моравската мисия на Кирил и Методий нач. на ІХ в. – правилата на Св. Бенедикт – задължителни за всички монаси
  5. На Изток (във Византия, България след покръстването) духовните процеси са доста различни