СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване на западноевропейския феодализъме

План на урок №9 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Късноримското общество и преходът към средновековието
  1. Последиците от Великото преселение на народите :
   1. освободени роби – селяни-колони
   2. засилване властта на едрите земевладелци
   3. западане на търговията и комуникациите
   4. западането на градовете -
   5. земеделските имения се ориентират към самозадоволяване
   6. отново процъфтяване на отношенията патрон-клиент
  2. Феодализъм – политическата и правната система на средновековието в Централна и Западна Европа
 2. Раждането на феодализма
  1. Реформата на Карл Мартел – раздаване на бенефиции (земя срещу военна служба); поява на рицарите
  2. Феод (фиеф, лен) – наследствено поземлено владение срещу военна служба
  3. Селяните:
   1. в началото разполагали с пълна частна собственост (алод)
   2. по-късно попадали в лична и поземлена зависимост от аристократи, били закрепостявани (господарите им имат право над живота и смъртта им, разпореждат се с имуществото им, селяните им работят безплатно – на ангария, плащат им данъци и др.)
 3. Феодалната йерархия
  1. Васалитет – норми и обичаи, при които свободен човек (васал) се подчинява и служи на сеньор; сеньорът помага на васала и му дава поземлен имот (феод)
  2. Сеньори и васали
   1. Сеньор – старшият, висшестоящият
   2. Васал – служителят, по-нискостоящият
  3. феодалната стълбица
   1. крал
   2. херцози
   3. графове
   4. барони
   5. рицари
   6. селяни
  4. правилото за васална зависимост
   1. "Васалът на моя васал не е мой васал"
   2. Само Англия - изключение
 4. Структура на феодалното имение
  1. Господарска земя
  2. Имотите на селяните (“мансус”, също собственост на сеньора)
  3. Имунитетът на сеньора – автономия по отношение на данъци, закони и др.