СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Въведение в съвременната история

План на урок №1 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Предмети и обхват на съвременната история
  • А) история на ХХ век (от Първата световна война до наши дни)
   • идейна и технологична еволюция
   • световни военни конфликти
  • В) обхват
   • политическа история
   • идеологии
   • култура
   • научни и технологични промени
 2. Периодизация на съвременната история
  • А) от Първата до Втората световна война
   • Първата световна война (1914-1918)
   • междувоенен период (1918-1938)
   • Втората световна война (1939-1945)
  • В) Студената война (1945-1991)
   • противопоставяне на военно-политически блокове
   • освобождаване на колониите
   • борби за равноправие
  • Г) времето след 1991 г.
 3. Изворите на съвременната история
  • А) многобройни
  • Б) нов тип
  • В) трудностите пред историците