СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

12. Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа

План на урок №12 по история и цивилизации за 9. клас

 1. От Османската империя към кемалистка Турция
  • А) Османската империя след войната
   • победена и окупирана от Антантата
   • фактически край на империята
  • Б) ген. Мустафа Кемал
   • срещу султанското правителство
   • побеждава Гърция във войната от 1920-1922
   • свиква Велико национално събрание
   • правителството му признато от Антантата
  • В) реформите на Кемал
   • Турция обявена за република
   • еднопартийна система и авторитарен режим
   • държавата е светска (отделена от религията)
   • въведена латинската азбука и нов календар
   • избирателни права за жените
   • Мустафа Кемал е наречен Ататюрк (баща на турците)
 2. Авторитарните балкански режими
  • А) характерни черти
   • в центъра – една фигура (най-често монарха)
   • партиите са разпускани
   • не са демократични, но не са и тоталитарни
  • Б) Сърбо-хърватско-словенско кралство
   • преврат от крал Александър
   • преименуване в Югославия (1929)
  • В) Гърция
   • поредица от преврати
   • ген. Метаксас въвежда безпартиен авторитарен режим
  • Г) Румъния
   • крал Карол II отстранява противниците си
   • установен безпартиен авторитарен монархически режим 
 3. Източноевропейските авторитарни режими
  • А) характерни особености
   • приличат на балканските
   • повечето са републики (само Унгария е кралство, но без крал)
   • силни местни лидери