СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България между демокрацията и авторитаризма

План на урок №13 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Следвоенна криза и Ньойски мирен договор
  • А) следвоенната криза
   • във войната загиват 100 000 души
   • глад и безработица
   • надмощие на левите партии (БЗНС и БКП)
   • Фердинанд абдикира, цар става Борис III
  • Б) Ньойският мирен договор (27.XI.1919)
   • България губи земи (Южна Добруджа, Западна Тракия и Беломорието, още от Западните покрайнини и Македония)
   • страната плаща тежки репарации
   • остава без редовна армия
 2. Управление на БЗНС (1919-1923) – защита на селяните
  • А) аграрна реформа – ограничаване на едрото земевладение
  • Б) трудова повинност – задължителна работа на обществени строежи
  • В) съдебна реформа – съдебни заседания и в селата
  • Г) задължително основно образование
  • Д) правописна реформа – опростяване на азбуката
  • Е) недемократични действия срещу опозицията и стачниците
  • Ж) опити за излизане от международната изолация
 3. Управление на Демократическия сговор (1923-1931) и на Народния блок (1931-1934)
  • А) първо правителство на Демократическия сговор (1923-1926)
   • 9.VI.1923 – преврат от Военния съюз и Народния сговор
   • премиер става Александър Цанков („кървавия професор“)
   • убийства и арести на земеделци
   • бунтове на земеделци
   • IX.1923 – въстание на комунистите, потушено
   • 16.IV.1925 – атентатът в църквата „Света Неделя“
   • репресии, насилие, атентати
  • Б) второ и трето правителство на Демократическия сговор (1926-1931)
   • премиер е Андрей Ляпчев („Со кротце, со благо“)
   • демократизация и амнистия
   • сравнително национално помирение
   • стабилизация
   • последици от световната икономическа криза
  • В) управление на Народния блок (1931-1934)
   • продължаване на демократизацията
   • възстановяване на гражданските права и свободи
 4. От демокрация – към безпартиен авторитарен режим
  • А)  превратът на 19.V.1934
   • извършен от политически кръг „Звено“
   • премиер става Кимон Георгиев
   • разпускане на парламента
   • забрана на партиите
   • неспазване на конституцията
  • Б) авторитарният безпартиен режим на монарха
   • Борис III поема контрола над държавата
   • партиите не са възстановени
   • не е възстановено действието на конституцията