СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Световната икономическа криза

План на урок №14 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Земеделската криза и спадът при суровините
  • А) свръхпроизводство – спад на цените
  • Б) нови материали
  • В) 29.Х.1929 г. – борсов срив на „Уолстрийт“ и начало на Голямата депресия
 2. Разпространение и прояви на кризата
  • А) разпространение
   • след САЩ – Великобритания, Германия, Австрия и др.
  • Б) прояви
   • фалит на банки и заводи
   • голям спад на индустриалното производството
   • хиперинфлация
   • криза в селското стопанство
   • безработица
 3. Протекционизъм и излизане от златния стандарт
  • А) прояви на протекционизма и последици
   • САЩ вдигат митата за чуждите стоки
   • тежък удар за глобалната икономика
  • Б) незасегнати от кризата
   • земеделският Китай – има огромен вътрешен пазар
   • СССР – откъснат от световната икономика
  • В) излизане от златния стандарт
   • дълго време няма общ стандарт
   • няма общи мерки срещу кризата
 4. Социална цена и реакции на кризата
  • А) световната икономика
   • разруха
   • засилване на автаркията
   • Б) социалната цена
   • безработица
   • увеличено социално разслоение
   • намален брой бракове и раждания
   • увеличени самоубийства
   • омраза между класите
  • В) идеите на Джон Кейнс
   • проблемът - липсата на търсене
   • целта - увеличаване на потреблението
   • средствата
   • увеличаване на паричната маса
   • намаляване на лихвените проценти (от там насърчаване на инвестициите)
   • работа чрез големи инфраструктурни проекти
   • по-справедливи данъци